נומערן טעסט

1. null
2. sieben
3.siebzehn
4. וויער און פונפזיג
5. vier hundert fünf und vierzig
6. sieben hundert neun und achtzig
7. צוויי טאַוסענד אַ הונטערט סעזשען
8. נעון און נױנזען טאוסענד אכט הונדערט װיער און דרײסיג
9. ניין הונטערט טאַוסענד ניין הונטערט נעונזהן
10


דרוקרעכט © almancax