דייַטש פּשוט סענטענסעס ונטערטעניק טעסט

1. איז דאָס געווען?
2. ....... איז אַ פּערד?
3. Muharrem ......... תּלמיד.
4. דו ......... לעהרער.
5. ........ מיר קינדער?
6. איז דאָס געווען?
7. דאָס איז איין ...........
8. דאָס איז איין .........
9. דער שטול ........ נעו.
10. דאס קלייד איז ........... גראָב.
דרוקרעכט © almancax