דייַטש פּשוט סענטענסעס ונטערטעניק טעסט

1. דאס ............... Buch.
2. דאס ............... טיש.
3. דאס ............. בילדער.
4. .......... דאָס ראַדיאָס?
5. יאָ, דאָס איז ............ .
6. ניין, דאָס איז ........... אַוטאָ.
7. יאָ, דאָס איז ........... .
8. איך .......... תּלמיד.
9. ....... דו סטודענט?
10. ווי .......... קעלנער.