זאַץ קאַנסטראַקשאַן טעמע קוויז

1. אין וועלכע אָפּציע איז די ריכטיק אויסלייג פון דעם זאַץ "איך בין GOING"? (גיין: געהן)
2. אין וועלכע פאַל איז די ריכטיק אויסלייג פון דעם זאַץ WE GOING?
3. אין וועלכע פאַל איז די ריכטיק אויסלייג פון דעם זאַץ זיי גייען?
4. וואָס איז די ריכטיק אויסלייג פון ער איז ארבעטן? (אַרבעט: אַרבעט)
5. אין וואָס אָפּציע איז די ריכטיק אויסלייג פון דעם זאַץ איר אַרבעט?
6. אין וועלכע פאַל איז דער ריכטיק אויסלייג פון דעם זאַץ איר לערנען געגעבן? (לערנען:לערנען)
7. אין וועלכע אָפּציע איז די ריכטיק אויסלייג פון דעם זאַץ ער לערן?
8. אין וועלכע אָפּציע איז די ריכטיק אויסלייג פון דעם זאַץ מיר קומען?
9. אין וועלכע אָפּציע איז די ריכטיק אויסלייג פון דעם זאַץ איר קומט?
10. אין וואָס אָפּציע איז די ריכטיק אויסלייג פון דעם זאַץ AHMET COMING?
11. אין וועלכע אָפּציע איז די ריכטיק אויסלייג פון דעם זאַץ די קינדער קומען?


דרוקרעכט © almancax