סקאַן קאַטעגאָריע

דייַטש ווערטער

ד י ארטיקלע ן אי ן דע ר קאטעגארי ע דײטש ע װערטער , זײנע ן צוגעגרײ ט געװאר ן דור ך קאטעגאריזיר ן ד י מערסט־גענוצט ע װערטע ר אי ן טאג־טעגלעכ ן לעב ן אי ן דײטש . די ארטיקלען אין דער קאטעגאריע זענען פאסיג פאר דייטשישע לערנערס פון כמעט אלע לעוועלס.